+48 18 26-82-410 Kontakt

menu

Słownik

Potrzebujesz prostego wyjaśnienia kluczowego pojęcia? Nie rozumiesz skrótów, które zostały zastosowane na naszej stronie lub gdziekolwiek indziej? Zapoznaj się z listą często używanych terminów i definicji dotyczących obróbki metali, aby uzyskać wyjaśnienia.

Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, zapoznaj się z częścią najczęściej zadawanych pytań na odpowiedniej stronie produktowej.

Nasz doświadczony zespół sprzedaży chętnie udzieli porad związanych z maszynami Baileigh. Jeśli pojawią się pytania dotyczące pojęć nieujętych w tym słowniku, można skontaktować się z nami pod numerem +44 (0) 2476 619 267.

Słowniczek obróbki metalu

Łuk
stopień zagięcia lub kąt zakrzywionej części kawałka rury grubościennej, rury cienkościennej lub belki.

Cięcie skośne
kątowe cięcie wokół zewnętrznej średnicy (OD) lub wewnętrznej średnicy (ID) końca rury. Cięcie skośne pozwala na dopasowanie kawałka rury cienko lub grubościennej i zespawanie jej z innym kawałkiem metalu.

Głębokość skrzynki
maksymalna wysokość lub głębokość segmentu

Promień gięcia rury lub CLR
odległość od centrum krzywizny rury do linii środkowej (osi) rury. CLR jest wyrażany jako liczba mnożona przez rozmiar rury cienko lub grubościennej.

Na przykład promień gięcia o wymiarze 5 x D dla rury grubościennej o wymiarze średnicy nominalnej (NPS) 2 cali lub rury cienkościennej o średnicy 2 cali wynosi 10 cali.

Gięcie na zimno
korzystanie z zimnego formowania w celu zgięcia kawałka rury grubościennej, belki lub rury cienkościennej. Innymi słowy, przy gięciu na zimno stosuje się tylko siłę, a nie ciepło, w celu zmiany kształtu materiału.

Odległość między zgięciami lub DBB
minimalna długość każdej prostej pomiędzy zagięciami.

Stopień
kąt, pod którym powstaje zagięcie, np. 45°.

Stopień gięcia (DOB)
maksymalny kąt każdego gięcia.

Easy Way
gięcie rury prostokątnej z jej krótkim bokiem jako płaszczyzną zgięcia, wymagające przyłożenia mniejszej siły niż w przypadku długiego boku.

Promień eliptyczny
lekko wydłużony lub jajowaty promień materiału po zgięciu.

Zgrzeina iskrowa
spawana spoina materiału w rurach tradycyjnych lub o przekroju kwadratowym.

Hard Way
gięcie rury prostokątnej z długim bokiem jako płaszczyzną zgięcia, wymagające większej siły niż w przypadku krótszego boku.

Punkt indeksowy
punkt początkowy lub początkowy punkt odniesienia.

Średnica wewnętrzna lub ID
odległość w poprzek przekroju wnętrza otworu rury cienkościennej, rury grubościennej lub cewki.

Klasa materiału
specyfikacja materiału wg producenta rury grubościennych, belek lub rur cienkościennych.

Oś obojętna
pomiar odległości wzdłuż punktu środkowego grubości ścianki rury. Różni się ona od obwodu, ponieważ nie jest mierzona wokół zewnętrznej strony rury, ale wokół rury od punktu leżącego w samym środku przekroju grubości ścianki rury.

Średnica zewnętrzna lub OD
pomiar przekroju rury cienkościennej, rury grubościennej lub cewki, od jednej krawędzi zewnętrznej do drugiej. Innymi słowy, zewnętrzna średnica rury cienkościennej lub grubościennej.

Rura grubościenna
materiał mierzony na podstawie swojej wewnętrznej średnicy (w przeciwieństwie do rury cienkościennej, której pomiar odbywa się na podstawie zewnętrznej średnicy). W celu uzyskania wymiaru zewnętrznego należy dodać grubość ścianki rury.

Koniec gładki
kwadratowe nacięcia rury cienkościennej, grubościennej lub belki przed gięciem.

Płaszczyzna zgięcia lub POB
orientacja zgięcia w stosunku do osi prostoliniowego odcinka poprzedzającego. Używana specjalnie dla zastosowania zmiany płaszczyzny w kolejnych zagięciach. Zagięcie w stosunku do osi prostoliniowego odcinka poprzedzającego.

Pozapłaszczyznowy
gdy płaszczyzna pozioma pojedynczego zagięcia różni się od jego stycznych punktów, w oparciu o teoretyczną linię środkową zagięcia.

Owalność
zniekształcenie rury cienkościennej lub grubościennej w stosunku do jej kolistego kształtu, spowodowane zginaniem.

Oś-R
ruch pionowy zderzaka tylnego.

Przekroczenie
stopień lub ułamek stopnia, o który promień zgięcia rury cienkościennej lub grubościennej zostały wygięte poza określony punkt.

Cięcie surowe
cięcia rur grubościennych, belek lub rur cienkościennych, które nie muszą być proste.

Cięcie prostopadłe
cięcie zakończeniowe rur cienkościennych, belek lub rur grubościennych, które jest prostopadłe do linii środkowej zagięcia po procesie gięcia.

Styczna
prosta część materiału na każdym końcu łuku zagięcia.

Punkt styczny
punkt, w którym zaczyna się lub kończy zgięcie rury grubościennej, belki lub rury cienkościennej.

Otwór stożkowy
frezowanie lub szlifowanie wewnętrznej średnicy końca zagięcia, aby utworzyć zwężającą się rurę lub średnicę rury.

Tonaż
wielkość wytwarzanej siły lub ciśnienia, lub zdolność maszyny do regulowania tej siły lub ciśnienia. Nowoczesne hydrauliczne prasy krawędziowe mogą bardzo precyzyjnie kontrolować swój tonaż.

Promień rzeczywisty
oryginalny kształt zachowany przez materiał po zgięciu.

Rura cienkościenna
materiał mierzony na podstawie jego zewnętrznego wymiaru.

Fałdowanie
żebrowane lub faliste wgniecenia w wewnętrznym kącie zgięcia w rurze cienkościennej, grubościennej lub belce.

Grubość ścianki lub WT
szerokość ścianki materiału rury cienkościennej lub grubościennej.

Oś X
oś lub płaszczyzna ruchu przód-tył.

Oś Y
oś lub płaszczyzna ruchu pionowego (góra-dół).

Oś Z
oś lub płaszczyzna ruchu od lewej do prawej.